Szanowni Państwo,


w dniu 29-05-2024 godz. 15:00 zakończyła się rejestracja wniosków do szkół ponadpodstawowych. Logując się na konto kandydata założone podczas rejestracji danych mogą Państwo śledzić status swojego wniosku.


Terminy składania wniosków

od 15-05-2024  do 29-05-2024 godz. 15:00  – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w tym zmiana wniosku.

od 03-07-2024 do 10-07-2024 godz. 15:00  – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. (w tym terminie nie będzie możliwa rejestracja wniosków do oddziałów z dodatkowym postępowaniem tj. sportowe, dwujęzyczne, wstępne, międzynarodowe, wojskowe).


Uwaga! Wniosek, który nie zostanie podpisany e-podpisem lub nie zostanie złożony w placówce pierwszego wyboru nie będzie rozpatrywany w procesie rekrutacji do szkół.